Gaziantep Mutfağında Kullanılan Alet Edevatlar

Yöredeki tarihsel kalıntılardan mutfakla ilgili olanlar, bölgedeki yaşamın ve beslenme kültürünün yüksek düzeyini ortaya koymaktadır.


Yöredeki tarihsel kalıntılardan mutfakla ilgili olanlar, bölgedeki yaşamın ve beslenme kültürünün yüksek düzeyini ortaya koymaktadır.

Günümüze doğru gelirken bu kalıntılarda birçok yörede olmayan farklı mutfak aletleri görülmektedir. Taştan oyulmuş sallar (üzüm ezmek ve muhtelif amaçlarla kullanılmak için yapılmış, çukur taştan oyulmuş büyük kaplar), değirmenler, masere kazanları (bakırdan yapılmış üzüm suyunun kaynatılması için kullanılan büyük, değişik ebatlarda, ağzı açık kaplar), bakırdan yapılmış leğenler, yemek ve muhtelif amaçlı kazanlar, yağ kazanları, tepsiler, toprak küpler ve buna benzer mutfakta kullanılan birçok malzeme bu kültürün çok eskilere dayandığını belirten örneklerdir. Bu araçların bir kısmının büyüklüğü toplu yaşamın yarattığı ortak davranışı, yardımlaşmanın geçmişten günümüze önemini ortaya koymaktadır.

Gaziantep Mutfağında Kullanılan Alet Edevatlar

Günümüzde halen yoğun şekilde Gaziantep mutfaklarında kullanılan eşyalar:

Gaziantep Mutfağında Kullanılan Alet Edevatlar

Sahan (Yemek Tabağı), Tas (Ayran veya su içmek için kullanılan kap), Kazan (Yemek pişirmeye yarayan kap), Masere Kazanı(Şire yani pekmez pişirmede kullanılan büyük kap), Seferiye Tası (İçerisine yemek koymada ve yemek taşımada kullanılan kap), Maşrapa(İçerisine su, ayran vb. şeyler konulan kap), Satıl (Su taşımada kullanılan kap),İbrik (içine su konulan kap), Cezve (Kahve pişirmede kullanılan kap), Semaver ve Çaydanlık (Çay pişirmede kullanılan kaplar), Sini(Tepsi-Üzerinde yemek yemek için, içine kazan,tas ve benzeri şeylerin konulduğu kaptır), vb. verilebilir.

Bu ürünler genelde kent içindeki ustalar tarafından yapılmaktadır. Kentin somut olmayan kültürel değerleri içinde çok önemli bir yere sahip olan Bakırcılık mutfak eşyalarının üretimini de üstlenmiştir. Bakır ustalarını bugün sahan, tas, semaver, çaydanlık, cezve vb. eşyaları dükkanlarının önünde yer alan tezgahlarda yaparken görebilirsiniz. Bu ustaların bakırı işlerken çıkardıkları sesler gün boyunca kentin arastalarında çınlamaktadır. Antep’te hemen hemen her sınıftan mutfakta, kap kacakların, tabakların ve bardakların yerleştirildiği raflar, simetrik olarak düzenlenmiş ve çoğu kez kenarları işlemeli örtüler ile süslenmiştir.

Gaziantep Mutfağında Kullanılan Alet Edevatlar içeriği, 11 Mart 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha