Gaziantep Hüseyin Paşa Cami Tarihi Hakkında

Gaziler Caddesi üzerindedir. 1719 (Hicri 1131) yılında Kethüda Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.


Gaziler Caddesi üzerindedir. 1719 (Hicri 1131) yılında Kethüda Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.Gaziantep Hüseyin Paşa Cami Tarihi Hakkında

Eskiden yün ve pamuk eğirmekte kullanılan çıkrıkların da yapıldığı harat denilen ağaç tornacıları önünden geçen cadde üzerinde sıralandıkları için Çıkrıkçı Camii denilirdi Mahkeme sicillerinde mimar olarak Hüseyin oğlu Osman adı geçmektedir. Küüliyeden bu gün sadece Camii , Hamam ve Cumhuriyetin ilk yıllarında sarı mektep olarak da anılan müderris evleri kalmıştır. Camii, Dikdörtgen planlı, mihrap yönüne paralel iki nefli olan yapının ana mekanı altı, son cemaat yeri ise üç kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerinde ak-kara taş dizilerinden yapılmış ayaklar hafif sivri kemerlerle bağlanmıştır. Dışa taşan taçkapı ak-kara taş düzeninde ve sivri kemerlidir. Giriş kemerindeki kitabede örgü motifli yuvarlak bir madalyon bulunmaktadır. Çok köşeli minare, iki şerefelidir.

Gaziantep Hüseyin Paşa Cami Tarihi Hakkında

Şerefe altları mukarnas, korkuluklar rozet ve geometrik motiflerle süslüdür. Ak-kara taş düzenindeki mihrap ve yanlardaki pencereler üçlü bir kompozisyon meydana getirmektedir. Sağdaki minber, mermer ve kara taştandır. Yan yüzlerinde ise karataş ve kırmızı mermerden altıgenler yer almaktadır. Minare çokgen gövdeli ve iki şerefelidir. Cami ile ilgili çok sayıda vakıf kurulmuş, bir çok vakıf tarafından da cami yararına vakfiyelerine şartlar konulmuştur.

Hüseyin Paşa Cami Nerede?

Adres: İsmetpaşa Mahallesi, Hacı Veli Cami Cd. No:39, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Gaziantep Hüseyin Paşa Cami Tarihi Hakkında içeriği, 08 Nisan 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha