Gaziantep Hacı Veli Camii Hakkında

Hacı Veli Camii orjinal özelliğini yitirmeyen ender camilerin arasında yer alıyor.


Hacı Veli Camii orjinal özelliğini yitirmeyen ender camilerin arasında yer alıyor.

Gaziantep Hacı Veli Camii Hakkında

Eser, 1645 yılında Hacı Veli tarafından mescit olarak yaptırılmış, 1690 yılında minber konulmak suretiyle cami haline getirilmiştir. Ancak bugünkü şeklini ise 1912 yılında almıştır. Enine düzenlemeli, dikdörtgen planlı camii “Tek Nefli” camiler grubuna girmektedir. Avluya doğudan karataş ve keymih (sert kalker) taşından yapılan iç içe yarım daire kemerli bir kapıdan girilmektedir. Son cemaat yerinin ön kısmı boydan boya camekanlarla kapatılmış olup tamamen yenilenmiştir.

Gaziantep Hacı Veli Camii Hakkında

Harime iç içe iki kademeli arım daire kemerli bir kapı ile ile girilir. Mihrap, hafif çıkıntı yapan profilli bir silme içerisine alınmış olan yarım daire şeklindeki sivri kemerli bir nişten ibarettir. Mihrabın batısında ve doğusunda ahşaptan yapılmış köşk tipi minberi ve vaaz kürsüsü mevcuttur. Son cemaat yerinin güneydoğu köşesine yerleştirilen minare, kare kaide üzerine onikigen gövdeli olarak yükselmekte ve şemsiye örtülü bir şerefe ile sona ermektedir. Cami ve minare düzgün kesme taştan inşa edilmiştir.

Gaziantep Hacı Veli Camii Hakkında içeriği, 26 Şubat 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha