Gaziantep Boyacı Camii

Gaziantep’in en eski yapılarından sadece birisidir. Cami, 13. yüzyıl başlarında yapılmış ve son şeklini 1575 tarihinde kavuşmuştur.


Gaziantep’in en eski yapılarından sadece birisidir. Cami, 13. yüzyıl başlarında yapılmış ve son şeklini 1575 tarihinde kavuşmuştur.

Gaziantep Boyacı Camii
Bazı kaynaklar ilk yapılış tarihini 1211 olarak verir. Minber kitabesine göre 1357 yılında Memlûkler döneminde bitirilmiştir. 1575 yılında Halep valisi Mehmet Paşa tarafından onarımı ele alınmıştır.

Arşiv belgelerinde Kadı Kemalettin, Boyacıoğlu, Boyacızade, Cami-i Kebir (Ulu Cami) olarak da anılır. Rivayete göre Boyacı Yusuf olarak anılan meşhur Karakoyunlu Kara Yusuf Bey tarafından yaptırılmıştır. Kadı Kemalettin adı ise camide görev yapan âlim bir kadıdan kaynaklanmaktadır.

Ceviz ağacından yapılan minber yıldız, palmet, rozet ve geometrik motiflerle süslü kündekârî ahşap işlemeciliğin en eski ve özel örneklerinden biridir. Minber, tekerlekler üzerinde hareket eden tek örnektir. Cami enine dikdörtgen planlı olup dört ayakla birbirine paralel iki bölüme ayrılmıştır. Mihrap önü kubbeli diğer bölümler çapraz tonozlarla örtülüdür. Minare 19. yüzyıl sonunda yenilenmiştir. Caminin medresesi yıkılmıştır.

2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

Mihrabın etrafı da 12 kollu yıldızlar ve değişik geometrik desenlerle süslenmiştir. Bu camii ön plana çıkaran özelliklerinden biri de diğer camilerde rastlanmayan kızaklı bir minberinin olmasıdır. Cuma günleri bu minber dışarıya çıkarılmakta, hutbeden sonra ise yine yuvasına yerleştirilmektedir. Antep savunmasının da izlerini taşıyan 65 basamaklı minaresindeki ahşap işçiliği ince bir zevki yansıtmaktadır.

Gaziantep Boyacı Camii

Turistik tanım amacıyla kullanılan fotoğraflardaki minare, yukarıda resimde verilen minaredir.

 

Gaziantep Boyacı Camii içeriği, 28 Ocak 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha