Münif PAŞA

Münif PAŞA
  • Doğum Tarihi 1830-01-01
  • Ölüm Tarihi 1910-01-01
  • Doğum Yeri Gaziantep
  • Meslek Devlet Adamı, Yazar

Mehmed Tahir Münif Paşa diğer bir değişle Münif Paşa bir Osmanlı devlet adamı. Gaziantep'te doğmuştur.

Memleketinde, Mısır’da ve Şam’da tahsil yapmıştır. 1854 te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin'e gitmiş, orada hukuk, felsefe, fizik okumuş, Berlin'de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edilmiştir. Dönüşte Babıali Tercüme Odası'na girmiş, 1860 yılında bir hudut meselesi için Hersek’e gitmiş, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi olmuştur. Ceride-i Havadis kâtipliğini yapmış, İngilizce öğrenmiş, 1862 de Babıali Birinci Mütercimi olmuş, Münif Paşa, 1867 de Zaptiye Müsteşarı 1868 de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869 da Maarif Meclisi Reisi, 1872 de Tahran Elçisi, 1877 de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı olmuş.

1879 da Vezir rütbesi almış, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edilmiş, 1884'te üçüncü defa Maarif Nazırı olmuş ve 1888 de nazırlıktan ayrılmıştır. Kurduğu Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'yi ve Mecmua-i Fünun dergisini (1862) Abdülaziz kapatmıştır. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisini tekrar çıkardı, dergide "yıldız böceği" dediği için dergi ikinci defa kapatıldı. Ruznamei Ceridei Havadis'te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı.

Eserleri:

  • Muhaveratı Hikemiyye,
  • Telhisi Hikmeti Hukuk,
  • Hikmeti Hukuk,
  • Dasitani Ali Osman,
  • İlmi Servet.
DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha