GAZİANTEP: PİRSEFA TÜRBESİ

Pirsefa Hazretleri Türbesi  Pirsefa Türbesi nerede? Pirsefa hazretleri kimdir? Pirsefa türbesi tarihi nedir? Pirsefa Hazretleri Türbesi: Pirsefa Hazretleri ile Yuşa Peygamber aynı yerde yatmaktadırlar


Pirsefa Hazretleri Türbesi 

Pirsefa Türbesi nerede? Pirsefa hazretleri kimdir? Pirsefa türbesi tarihi nedir?

GAZİANTEP: PİRSEFA TÜRBESİ

Pirsefa Hazretleri Türbesi: Pirsefa Hazretleri ile Yuşa Peygamber aynı yerde yatmaktadırlar. Pirsefa hakkındaki rivayetlere göre Pirsefa’nın Hz. Yuşa’nın türbedarı olduğu ve ölünce buraya gömüldüğü söylenmektedir. Bir başka rivayete göre ise Pirsefa Medinelidir ve ensardandır. Gaziantep’in Müslümanlar tarafından fethinde Hz. Ali kumandasında buraya gelmiş, Karaçomak’la yan yana savaşırken, uğradığı zorlu bir kılıç darbesi ile gövdesi ikiye bölünmek suretiyle şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, Yuşa aleyhisselam’ın yanına defnederek “Kendini Peygamber-i Zişan’la komşu ettim” demiştir. Yuşa Peygamber Türbesi: Bilindiği üzere Yuşa Peygamber (A.S.) İsrail oğullarından olup, Hz. Musa’nın yeğenidir. İsrailoğulları’nı göçebelikten kurtarır ve Arz-ı Kenan’a yerleştirir. Gaziantep’te Boyacı Mahallesinde Boyacı Camiinden Kavaflar Çarşısı’na doğru uzanan sokakta Pir sefa denilen mevkide tek katlı bir bina vardır. Bu binada iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Bunlardan birisi rivayete göre Yuşa Peygambere ait olup, diğeri ise Pirsefa Hazretlerine aittir.

GAZİANTEP: PİRSEFA TÜRBESİ

Boyacı Mahallesi Pirsefa Sokağı Bakırcılar Çarşısı üzerinde bulunan türbede Yuşa Peygamber ile Pirsefa hazretleri medfundur.

Meyilli bir arazi üzerine inşa edilen türbeye merdivenle inilmekte, merdivenin başında türbedar odası, merdivenden biraz inince solda Pirsefa Hazretlerinin kabri, sağ tarafta ise Yuşa Peygamber’e ait olduğu ifade edilen kabir bulunmaktadır. Bu bölüm bir mihrap konulmak suretiyle mescit haline getirilmiş ve üst kısmına geniş pencereler yerleştirilmiştir. Her iki mekanın üzeri birer kubbe ile örtülmüştür.

Pir Sefa hazretlerinin kabri şerifi ; Gaziantep – Merkez’de Bakırcılar çarşısında bulunan Pir Sefa mescidi yanında Hz. Yuşa Peygamber türbesinin yanında

GAZİANTEP: PİRSEFA TÜRBESİ içeriği, 28 Mart 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha