27 Maddede ‘Gaziantep Kalesi’

Gaziantep, dünyanın hala yaşam sürülen en eski kentlerinden biridir. Böyle olunca da geçmişten günümüze uzanan birçok tarihi eserin ve anıtsal yapının da beşiği olmuştur.Bunlardan biri de hala tüm gizemi ve güzelliğiyle dimdik ayakta duran Gaziantep Kalesidir.


Gaziantep, dünyanın hala yaşam sürülen en eski kentlerinden biridir. Böyle olunca da geçmişten günümüze uzanan birçok tarihi eserin ve anıtsal yapının da beşiği olmuştur.Bunlardan biri de hala tüm gizemi ve güzelliğiyle dimdik ayakta duran Gaziantep Kalesidir.

27 Maddede ‘Gaziantep Kalesi’

 • M.S. 2.-4. yy’larda Roma egemenliğinde kaldı.
 • M.S. 4. yy-782 arası Bizans egemenliğinde kalır.
 • 782 yılında Harunreşid Bizanslılardan geri alır.
 • 1067 yılında Afşin Bey komutasındaki Türk ordusu Antep, Dülük ve Raban’ı almıştır.
 • 1084 yılında Selçuklu ordusu başındaki Süleyman Şah Antakya’yı fethedince Halep ve Antep çevresine de hakim olmuştur.
 • 1095-1270 (Birinci Haçlı Seferi) öncesinde, Bizans ile Ermeniler arasında el değiştirmiş ve bu sırada Philaterus’un toprakları arasında sayılmıştır.
 • Antep Kalesi hakkında bilgi veren yazılı kaynaklarda, Haçlı seferleri döneminden başlayarak söz edildiği görülmektedir.
 • 1150 yılında Antep, Bizans imparatoru Manuel Kommenos’a verilmiş.
 • 1151 yılında, Anadolu Selçuklularının eline geçmiştir.
 • 1155 yılında, Sultan Mesud’un ölümü üzerine Antep, Zengi Hükümdarı Nureddin’in eline geçmiş, kale surları lağımlanıp yakılmıştır.
 • 1157 yılında Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan kenti kuşatmış ve surları tahrip ederek Antep’i almıştır.
 • 1183 yılında Selahaddin-i Eyyubi, Diyarbakır’ı fethinden sonra Fırat’ı geçerek Antep’e gitmiş ve kenti Emir Kumartekin oğlu Nasuhiddin’den almıştır.
 • 1218 yılında, Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus’un ordusu Antep ve Tel Başir’i Selahaddin Eyyubi’nin oğlu ve Samsat Emiri Melik Afdal’dan teslim almış, ancak Selçukluların ayrılmasından sonra Melik Eşref Antep’i ele geçirmiştir.
 • 1277 yılında Memluk Sultanı Baybars, Moğollar’a karşı düzenlediği sefer sırasında kenti ele geçirmiş, seferi Antep’ten başlatmıştır. Bu tarihten sonra Antep, Halep’in bir ili olmuş, Eyyubiler ve Memlukler tarafından Selçuklular ve Ermeniler’e karşı tampon bölge olarak kullanılmıştır.
 • 1281 yılında Moğollar, Memluk ordusunu alt etmek üzer Antep ve çevresini ele geçirmişlerdir.
 • 1390 yılında Suli Bey komutasındaki bir Dulkadirli ordusu Antep’i alarak kenti yağmalamış, kardeşi Osman Bey’i iç kaleyi almakla görevlendirmiş, ancak bunu başaramamışlardır.
 • 1400 yılında Antep, Timur tarafından alınmış, kent büyük ölçüde yağmalanmış ve yakılıp yıkılmıştır. Daha sonraları Antep, Karakoyunlulardan Kara Yusuf’un ve zaman zaman Dulkadirlilerin yönetimine girmiştir.
 • 1516 tarihindeki Merc-i Dabık zaferinden başlayarak Antep ve çevresi Osmanlı egemenliğine girmiştir.
 • 17. ve 18. yy’larda Antep bölgesi, ayaklanmaların yoğun olarak yaşandığı bir bölge olduğundan, kale görevlilerinin kaleden uzaklaşmaları kesin olarak yasaklanmıştır. Bu dönemde kale, hem suçluların zaptedildiği bir zindan ve hem de kentin ileri gelenlerinin korunduğu bir şato niteliğindedir.
 • 1839 yılında Antep, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın egemenliğine geçmiş ve bir süre elinde kalmıştır.
 • Gaziantep Kalesi, son görevini kurtuluş savaşı sırasında yerine getirerek tarihsel gelişimini sonuçlandırmıştır. Gaziantep savunması içinde aktif olarak yer almamakla birlikte, kale ve çevresinde Fransızlara karşı cereyan eden çarpışmalarda Türk-İslam kimliğinin simgesi olarak özel ve önemli bir yeri vardır.
 • Antep kalesi; çevresinde kentsel sit dokusunun korunduğu eski Antep evlerini, hanları, hamamları ve camileri v.b. mimarinin oluşturduğu eski şehrin bütünlüğünün, en güzel ve anlamlı izlendiği seyringah özelliği taşımaktadır.
 • Bizanslılardan sonra sırasıyla, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar, Dulkadiroğulları, Memlukler ve Osmanlılar’ın yönetimine girmiştir.
 • Gaziantep kalesi 1481′ de Mısır Sultanı Kayıtbay tarafından ikinci defa onarılmıştır.
 • Ana kapı üzerinde yer alan kitabeden ise, Osmanlı imparatorluğu döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1557′ de tamir edildiği anlaşılmaktadır.
 • Melik Salih Ahmet bin Melik Süleyman, kaleye yeni burçlar ilave ettirmiş cami ve köşkler yaptırmıştır.
 • Kale bedenleri üzerinde 12 adet kule yer almakta olup, dördü değişik padişah ve emirler tarafından yaptırılmıştır.
 • 17. yüzyılda Evliya Çelebi kalede cami, hamam, Gazalinin makamı ve evler olduğundan bahsetmiştir.

Kale’nin İlginç Yapılış Hikayesi

Gaziantep Kalesi’nin Özellikleri Nelerdir?

27 Maddede ‘Gaziantep Kalesi’ içeriği, 18 Şubat 2019 tarihinde Biantep.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha