Asaf ATASEVEN

Asaf ATASEVEN
  • Doğum Tarihi 1932-02-01
  • Ölüm Tarihi 2008-09-08
  • Doğum Yeri Gaziantep
  • Meslek Tıp Doktoru, Yazar

Asaf Ataseven, 1932'de Gaziantep'te doğdu. Türk akademisyen ve tıp doktoru.

1932 yılında Gaziantep'te dünya'ya gözlerini açtı. İlk orta ve lise tahsilini Gaziantep'te okudu. 1951 yılında girdiği tıp fakültesinden 1957 yılında çok iyi bir dereceyle ve altı ay erken mezun oldu. İzmir'de yedek subay okulunda altı ay öğrenim gördükten sonra Erzurum'da piyade alayı tabibi olarak askerliği tamamladı. 1958 yılında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde cerrahi kürsüsüne asistan oldu.

Burada uzun yıllar baş asistan olarak görev yaptı. 1964'te de uzmanlık imtihanını vererek genel cerrahi uzmanı oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1966 yılında, namaz kıldığı için atıldı. Danıştay'a başvurdu ve 1970 yılında davasını kazandı ve Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine döndü. 1974 yılında doçent, 1982 yılında da profesör oldu.

Üniversite dışında kaldığı 1974-1984 yılları arasında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi’nde genel cerrahi uzmanı şef muavini ve genel cerrahi kliniği şefi olarak görev aldı. 1984 yılında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi baş hekimliğine getirildi. 1993 yılına on yılı aşkın bir süre yürüttüğü bu görevi sırasında hiç izin kullanmadı ve hastanenin vakfiyesinde yazılı olan şartları yerine getirebilmek için ciddi bir mücadele içinde oldu. Yakalandığı kan kanserinden kurtulamayarak, tedavi görmekte olduğu hastanede 8 Eylül 2008 günü hayata gözlerini yumdu. 

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tıbb-ı Nebevi çalışmalarıyla dikkat çekmiş olan ve ömrünün son yıllarını tamamen hayır işlerine adayan Ataseven, “özünü esirgemeyen, hep doğruyu konuşan bir hizmet eri” olarak tanınıyordu. Meslekdaşı Gülsen Ataseven ile evli olan Ataseven iki çocuk ve beş torun sahibiydi. Kızı Betül, Yıldız Holding'in sahibi Sabri Ülker'in oğlu Murat Ülker ile evlidir.

Eserleri

  • Tıp ve Dinî Açıdan Domuz Eti
  • Orucun Faydaları
  • İslâm'a Göre Sünnet
DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha