Abdulhamit BİRIŞIK

Abdulhamit BİRIŞIK
  • Doğum Tarihi 1963-01-01
  • Doğum Yeri Gaziantep
  • Meslek İlahiyatçı

Prof.Dr. Abdülhamit BİRIŞIK 1963 yılında Oğuzeli’nda (Gaziantep) doğdu.

İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Milli Saraylar Daire Başkanlığında göreve başladı ve burada bir süre görev yaptı. Ardından Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. (1987-1990). 1990 yılı sonunda TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) göreve başladı ve bu görevine Ağustos 2001’e kadar devam etti. 1990 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tefsir alanında yüksek lisansını tamamladı. İSAM araştırmacısı olarak MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlamakta olduğu “Hind Alt Kıtasında Urduca Tefsirler ve Ehl-i Kur’ân Ekolü” adlı doktora tezi için dil öğrenmek ve araştırma yapmak amacıyla Ağustos 1992’de Pakistan’a gitti ve Islamabad’daki National University (Institute) of Modern Languages’de Certificate ve Diploma seviyelerinde Urduca öğrendi. 1993 yılı Şubat ayına kadar burada bulundu ve alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. Burada bulunurken bir süreliğine Hindistan’a da gitti ve alanıyla ilgili araştırma yaptı. Şubat 1995-Şubat 1996 arasında tam bir yıl İngiltere’de (Manchester University ve SOAS) alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

Doktorasını tamamladıktan sonra (1996) İSAM’a araştırmacı olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Mahtımkulu Türkmen Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’de öğretim üyesi olarak görev adı.  2001 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 17 Mayıs 2005 tarihinde Doçent, 3 Mayıs 2012’de ise Profesör oldu. Uludağ Üniversitesi’nde görevli iken Ağustos 2007 tarihinde Pakistan’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi’ne misafir öğretim üyesi olarak kabul edildi. Ağustos 2008 sonuna kadar burada görev yaptı ve Eylül 2011 itibariyle Katar Üniversitesi İslam Hukuku ve İslâm Araştırmaları Fakültesi’ne davet edildi. 2011 yılı Temmuz başına kadar burada 3 yıl Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve 6 Temmuz 2011 itibariyle yeniden Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine döndü.

18 Temmuz 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Tefsir Öğretim Üyesi olarak geçti. Halen bu üniversitedeki görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan A. Birışık Arapça, İngilizce ve Urduca dillerini bilmektedir. Yayınlarından Bazısı Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2001, 2. bs.: İstanbul 2012. Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân, İnsan Yayınları, İstanbul 2004. Kıraat İlmi ve Târihi, Emin Yayınları, Bursa 2004, 2. bs. Bursa 2013. Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1998 I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu (ed. Abdulhamit Birışık v.dğr.), İslâmî Araştırmalar Dergisi Yayınları, Ankara 2006. Mevdûdî: Hayatı Görüşleri ve Eserleri (ed. Abdulhamit Birışık), İnsan Yayınları, İstanbul 2007. İslam'a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi (ed. Hayati Hökelekli), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 103-147. İslam'a Giriş: Temel Esaslar (ed. Süleyman Uludağ), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008, s. 215-296, 409-451.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha